BOY & BEAR

Et maleri med røtter i barndom, oppvekst og minner fra en tid hvor verden ble fylt med grenseløs fantasi, fryktløshet, barnlige spørsmål og en enorm appetitt på livets mange oppdagelser. Elementer hentet fra livets første leveår fra barn til stort barn. En refleksjon over alt som er mulig, mangel på begrensningene og nysgjerrigheten! Tryggheten i en bamse vi hadde, den vi beskyttet for farer og vi søkte til da ting føltes ugreit. Hva var fremtidsdrømmene våre i barndommen? Jeg skal bli en astronaut? Kanskje fysiker eller matematiker? Skape trygghet for andre? Kanskje har livet i dag noen elementer fra det vi den gang drømte om? Bare fordi vi har blitt voksne hindrer ikke muligheten til å forme fremtiden! Oppnå små og store drømmer og leke! Vise godhet og takknemlighet! For femtiden selv setter ingen begrensninger!

B:100 H:140 cm, Olje på linlerret